Solbacka Smedja i Torsåker

Smed 1
En Sekelskiftesgård anno 1906.

På Solbacka gård i Torsåker smids det i moderna lokaler med en gasolässja.
Ett projekt finns i att bygga upp en ny smedja med möjlighet att använda en kolässja.

Smedjan i Gammelstilla

Smed 1Med anor från 1600-talet.

Här fanns god tillgång på skog och vattenkraft. Avståndet var också rimligt från masugnarna i Torsåker, framförallt den i Skommarhyttan där råvaran tackjärn hämtades. I mitten av 1700-talet styrdes bruket med fast hand av: ”Fru principalinnan på Hammarby”, Anna Christina Mackeij.

Under 1800-talet expanderade verksamheten. Då byggde man en ny smedja, en egen masugn och en mekanisk verkstad. Omkring 1914 upphörde järnframställningen och Gammelstilla övergick till att bli ett jord- och skogsbruk.

Idag är Gammelstilla en fridfull plats med många lämningar från järnbrukstiden. Stångjärnssmedjan, kraftstationen och de mekaniska verkstäderna med sina verktyg och maskiner är industrihistoriska sevärdheter av hög klass.
Det vackra läget och den välbevarade miljön gör besöket här till en helgjuten upplevelse. Sommartid ordnas teaterföreställningar och konstutställningar och här finns också ett sommarcafé.